หัวข้อสัมนา

* 1 รายชื่อสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ 1 งานเท่านั้น

หัวข้อ จังหวัด สถานที่จัด ห้องจัดงานสัมนา ห้อง Business Consulting วันที่จัด วันปิดรับสมัคร กำหนดการ แผนที่
ครั้งที่ 1 อินเดีย - เมียนมา จ.ชลบุรี ชลบุรี โรงแรมเดอร์ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี แปซิฟิค1-2 แอตแลนติค พ. 24 ก.ค. 62 ศ. 19 ก.ค. 62 กำหนดการ แผนที่ ลงทะเบียน
ครั้งที่ 2 อินเดีย - เมียนมา (กทม) กรุงเทพมหานคร โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค เจ้าพระยาบอลรูม รัชดา1 พฤ. 25 ก.ค. 62 ศ. 19 ก.ค. 62 กำหนดการ แผนที่ ลงทะเบียน
ครั้งที่ 3 อินเดีย - เมียนมา จ.อุดรธานี อุดรธานี โรงแรมเดอะ พรรณรายโฮเต็ล อุดรธานี พรรณทวี ชั้น 1 พรรณศิริ ชั้น 1 พ. 31 ก.ค. 62 พฤ. 25 ก.ค. 62 กำหนดการ แผนที่ ลงทะเบียน
ครั้งที่ 4 จีน - กัมพูชา จ.ขอนแก่น ขอนแก่น โรงแรม วีวิช ขอนแก่น บริรักษ์1 บริรักษ์2 พฤ. 1 ส.ค. 62 ศ. 26 ก.ค. 62 กำหนดการ แผนที่ ลงทะเบียน
ครั้งที่ 5 จีน - กัมพูชา (กทม) กรุงเทพมหานคร โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค เจ้าพระยาบอลรูม รัชดา1 จ. 5 ส.ค. 62 อ. 30 ก.ค. 62 กำหนดการ แผนที่ ลงทะเบียน
ครั้งที่ 6 จีน - กัมพูชา (หาดใหญ่) สงขลา โรงแรม บุรีศรีภู หาดใหญ่ เทพพาโร เทพพาโร พ. 7 ส.ค. 62 ศ. 2 ส.ค. 62 กำหนดการ แผนที่ ลงทะเบียน
ครั้งที่ 7 อินเดีย - เมียนมา จ.เชียงราย เชียงราย โรงแรม แกรนด์ วิสต้า เชียงราย วิสต้า บอลรูม วิสต้า ไพรเวท อ. 20 ส.ค. 62 พฤ. 15 ส.ค. 62 กำหนดการ แผนที่ ลงทะเบียน
ครั้งที่ 8 จีน - กัมพูชา จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ โรงแรม คุ้มภูคำ เชียงใหม่ สวรรคโลก คีรีมาศ พ. 21 ส.ค. 62 ศ. 16 ส.ค. 62 กำหนดการ แผนที่ ลงทะเบียน